• -2,00 лв.
 • -11%
 • Дезинфекциращ Гел за ръце с Етилов алкохол
 • Дезинфекциращ Гел за ръце с Етилов алкохол

Дезинфекциращ Гел за ръце с Етилов алкохол 1л.

В НАЛИЧНОСТ
19,00 лв.
17,00 лв.
Количество

Or

Описание на продукта

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоцидът е с бактерицидно действие, като областта на приложение е хигиенна
дезинфекция на ръце.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Биоцидът се използва неразреден. Не по малко от 3мл или достатъчно количество от
него се втриват в продължение на 60 секунди в кожата на сухи ръце така, че те да останат влажни през времето на експозиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

H225 Силно запалими течност и пари

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • 210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.
 • Тютюнопушенето забранено
 • P233 Съдът да се съхранява плътно затворен
 • Р243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество
 • Р280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице
 • Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА или косата незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода/ вземете душ
 • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

СРОК НА ГОДНОСТ

2 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.
Прочетете внимателно листовката преди употреба.

Поради нарастващия риск от заболяване с Короновирус, Pcsales.eu съветва своите клиенти да са изключително внимателни с избора си на продукти за качествена хигиена и дезинфекция.

Най-добрата превенция е:

 • Да се прилагат общите хигиенни правила по отношение на хигиена на ръцете и хигиена на храната;
 • Да се измиват ръцете със сапун и вода ИЛИ да се използват дезинфекционен разтвор на алкохолна основа преди хранене, след използване на тоалетната и след всеки контакт с животни;

Ние гарантираме за качеството и ефективността на нашите дезинфектанти.

Ревюта

Добави мнение

Вашия имейл няма да бъде публикуван, задължителните полета са маркирани.*

Няма мнения за момента

Видео за продукта

Дезинфекционно средство-гел за хигиенна дезинфекция на ръце и кожа Етилов Алкохол мин. 60% - 1 литър

Изключително поносим от чувствителна на дезинфекционни средства кожа. От класа на дезинфектантите препоръчани за превенция от коронавирус Covid-19 

Подобни продукти

X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.