Blackview Tab 8 4G Tablet 4GB/64GB
беше закупен току що.

Дезинфектант за повърхности с 70% Етанол 1л. Преглед отблизо

Дезинфектант за повърхности с 70% Етанол 1л.

925242

Нов

Дезинфекцираща течност за повърхности 1л.

Вижте още

8,80 лв с ДДС

или

или

Купи с 1 клик

  Поръчай

  Честито! Вашата поръчка беше приета

  Наш служител ще се свърже с Вас за да уточните детайлите по поръчката.

  ПРИЛОЖЕНИЕ: Дезинфекциращо средство срещу вируси, бактерии и гъбички, органичен разтворител.
  НАЧИН НА УПОТРЕБА:  Отличен дезинфектант – за секунди убива вирусите. За дермално приложение, дезинфекция на повърхности, подове, машини и съоръжения. Съхранява се в добре затворени опаковки, в пожаро безопастни складове, при температури не по-високи от 30о С. Да не се излага на преки слънчеви лъчи.
  СЪСТАВ: ЕТАНОЛ – 70 об. %
   
   
  ОПАСНО!    H225 Силно запалими течност и пари. Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. P210 Да се пази от топлина/ искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. P233 Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната /регионалната/ националната/ международната уредба.

  За момента няма коментари

  Напишете отзив

  Дезинфектант за повърхности с 70% Етанол 1л.

  Дезинфектант за повърхности с 70% Етанол 1л.

  Дезинфекцираща течност за повърхности 1л.

  Напишете отзив

  Хей, видяхте ли, че можете да закупите този продукт на кредит?

  Използвайте бутоните по-долу и направете Вашата заявка за лизинг още сега.

  12 други продукти